Nøytral bruktpris- beregning ved kjøp / salg

Adresse:
E-mail:
Internett:
Org. nr.:

Homborsundveien 2, 4887 GRIMSTAD

www.datatakst.no/
NO 954520587 MVA


Datatakst er et kalkulasjonsprogram for bruktpriser på båter og motorer

For publikum:
Seriøse forhandlere, takstfolk og forsikringsselskapene i Norge rapporterer inn relevante opplysninger og sine egne vurderinger i det avanserte kalkulasjonsprogrammet Datatakst for å beregne markedspris for brukte båter og motorer.

Dette er ikke en en tjeneste du får over telefonen. Forhandleren må besiktige din båt / motor og muligens ta en kontroll på sitt verksted før han kan legge alt inn i programmet. Tjenesten kan du kjøpe hos din lokale forhandler:
Forhandlere som har: Datatakst for båt og motor
Forhandlere som har: Datatakst kun for motor

Bruk fagfolk til verdivurdering og sammenlign en utrygg privat handl med en trygg handel hos din lokale forhandler hvor du kan komme tilbake å få skikkelig service. Det arbeides med utvikling av Datatakstprogrammer for flere bransjer.
Programmet kan ikke produsere "Bruktprislister". Norske forskrifter tillater ikke veiledende bruktprislister.

For bransjefolk:
Datatakst er en tjeneste på Internett.
Laget av bransjefolk for bransjefolk.
De som ønsker å bruke tjenesten må kjøpe lisens med brukernavn og passord.
Dataprogrammet er utviklet av bransjefolk som har mer enn 30 års erfaring.
Du trenger ikke datakunnskaper, programmet er selvforklarende.
Justeringer foretas etter tilbakemeldinger fra bransjen og markedet for oppdatering hvert år.
De fleste større forhandlere og forsikringsselskaper har brukt Datatakst siden 1995 -96 i Norge.

Om Datatakst
Mer enn 9500 forskjellige båter, båt -motorpakker og tilnærmet alle varianter utenbordsmotorer er tilgjengelig for verdivurdering med Datatakst. Det bygges på de samme gjennomarbeidede prinsipper som Datatakst har brukt siden 1995.

Søk frem aktuell båt eller motor på: www.boat.no/datatakst/
P
å skjermen vises ledetekst for det feltet / teksten / trykknappen musepekeren peker på.

Forutsetninger:
Programmet beregner gjennomsnitts oppnåelig markedspris, forutsatt en gjennomsnitts tilstand etter faglig kontroll og reparasjon. Tilstanden gir store utslag på eldre båter / motorer. Forhandler kan korrigerer programmet for prisavvik på det aktuelle sted. Båt / motor forutsettes solgt av seriøs forhandler med kjøpslovens reklamasjonsrett.
  1. Omhandler merker og varianter av inntil 25 år gamle båter / motorer.
  2. Korrigerer for popularitet motormerkene imellom.
  3. Korrigerer for popularitet innen merket (Noen faller mindre i pris enn gjennomsnittet).
  4. Korrigerer automatisk for sesongvariasjoner basert på takseringens dato (lav vinterpris, høy sommerpris).
  5. Korrigerer for landsdelsvariasjoner (etter rapportering fra brukerne / markedet før ny oppdatering).
  6. Har eget felt for innbyttepris med visning av avanse.
  7. Har egen kolonne for salg fra merkeforhandler (eget merke selges normalt dyrere enn konkurrentens).
  8. Har eget felt for takstmannens vurdering i forhold til gjennomsnittlig tilstand.
  9. Har eget felt for korrigering av stedets konkurranseforhold. (Mange konkurrenter påvirker prisene.)
  10. Enkelte båtvarianter har det ikke lykkes å få alle opplysninger om. Send oss gjerne gamle prislister / brosjyrer.

Hvor mange ganger i sesongen er sjefen ute når en kunde vil bytte inn sin gamle båt / motor i en ny? Tør ikke sommerhjelpen gi innbyttepris, går kunden ofte til konkurrenten og handler. Eller, oppgis det feil bruktpris?
Nå er det raskt å gi et riktigere svar for alle ansatte uten å måtte forstyrre sjefen.

Bommes det på bare èn bruktpris, betyr det mange penger. Datatakst-programmet kan derfor tjene seg inn flere ganger allerede første sesongen.

Datatakst anser det som sin hovedoppgave å lage et best mulig dataprogram. Datatakst vil ikke påvirke prisnivået, men vil etter beste evne og på nøytralt grunnlag gjenspeile et gjennomsnitt av nylig oppnådde salgspriser. Det tas utgangspunkt i rapporter fra båtbransjen og andre kanaler i markedet. Datatakst eies av én nøytral privatperson uten særinteresser.

Ansvar: Datatakst / utgiver / rettighetshaver fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil og for skade / følge ved disponeringer på bakgrunn av prisopplysninger fra dette program. Datatakst / utgiver / rettighetshaver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for mer enn betalt lisenspris.

Opphavsrettigheter: Alle rettigheter tilhører Datatakst, 4887 Grimstad, Norge som har © Copyright. All form for kopiering eller etterligning er forbudt og vil føre til erstatningsansvar.
Lisenshaver har rett til å bruke programmet på én maskin + på sin private hjemme-PC.

Til priser og bestillingsskjema

Til bruksanvisning

Til Datatakst