Bestillingsskjema

Datatakst 2019 for båt og motor er tilgjengelig på Internett.
De som ønsker å bruke tjenesten må kjøpe lisens med brukernavn og passord.
Gamle lisenser fornyes automatisk om de ikke sies opp.
Dette bestillingsskjemaet kan skrives ut
(Ctrl+P), skannes og sendes til:

Datatakst / Boat.no
Homborsundveien 2
4887 GRIMSTAD

E-mail:

Internett:
Org. nr.:

http://www.boat.no/datatakst/
NO 976 312 554 MVA

Vi bestiller herved ......... stk. lisenser som avkrysset nedenfor.
Priser for Datatakst 2019 i NOK. Det er samme pris for oppdatering som for kjøp av ny lisens.

--------------------------- For firma i båtbransjen -------------------------------
Utenbords motor: 195,- per mnd.
Båt for utenbords motor, max 30 fot: 195,- per mnd.
Båt for innenbords motor og hekkaggregat, max 30 fot: 195,- per mnd.

--------------------------- For firma utenfor båtbransjen ----------------------
Utenbords motor: 4.200,- per år.
Båt for utenbords motor, max 30 fot: 4.200,- per år.
Båt for innenbords motor og hekkaggregat, max 30 fot: 4.200,- per år.
For hver gjennomført taksering av båt eller motor faktureres det etterskuddsvis: 11,-.
Båt og motor taksert samtidig: 2 x 11,-. I tillegg til prisene kommer MVA.
Rabatt ved mer enn 15 lisenser per firma. Det tas forbehold om endringer uten varsel.

--------------------------- For firma i båtbransjen -------------------------------
For hver gjennomført taksering av båt eller motor faktureres det etterskuddsvis: 6,-.
Båt og motor taksert samtidig: 2 x 6,-. I tillegg til prisene kommer MVA.
Bransjefirmaer faktureres forskuddsvis for 3 mnd. av gangen. De som ikke betaler faktura
 i rett tid frakobles tjenesten.
Det tas forbehold om endringer uten varsel.

SKRIV TYDELIG.

Firma: ........................................................................................

Adresse: ....................................................................................

Post-nr.: ............... Sted: ............................................................. Land: .......................

Telefon: ......................................................................................

E-mail: .......................................................................................

Kontaktperson: ..........................................................................

Sted: .......................................................................................... Dato: ......... / ......... 2019

Underskrift: .................................................................................