Bestillingsskjema

Datatakst 2017 for båt og motor er tilgjengelig på Internett.
De som ønsker å bruke tjenesten må kjøpe lisens med brukernavn og passord.
Gamle lisenser fornyes automatisk om de ikke sies opp.
Dette bestillingsskjemaet kan skrives ut og sendes på fax eller mail til:

Datatakst / Boat.no
Homborsundveien 2
4887 GRIMSTAD
NORWAY

E-mail:

Fax:
Internett:
Org. nr.:

9477 0624
http://www.boat.no/datatakst/
NO 976 312 554 MVA

Vi bestiller herved ......... stk. lisenser som avkrysset nedenfor. (Skriv ut med Ctrl+P)
Priser for Datatakst 2017 i NOK. Det er samme pris for oppdatering som for kjøp av ny lisens.

--------------------------- For firma i båtbransjen -------------------------------
Utenbords motor: 160,- per mnd.
Båt for utenbords motor, max 30 fot: 160,- per mnd.
Båt for innenbords motor og hekkaggregat, max 30 fot: 160,- per mnd.

--------------------------- For firma utenfor båtbransjen ----------------------
Utenbords motor: 3.300,- per år.
Båt for utenbords motor, max 30 fot: 3.300,- per år.
Båt for innenbords motor og hekkaggregat, max 30 fot: 3.300,- per år.
------------------------------------------------------------------------------------------
For hver gjennomført taksering av båt eller motor faktureres det etterskuddsvis: 4,-.
Båt og motor taksert samtidig: 2 x 4,-. I tillegg til lisensprisen kommer MVA.
Bransjefirmaer faktureres forskuddsvis for 3 mnd. av gangen.
De som ikke betaler faktura i rett tid frakobles tjenesten.

Rabatt ved mer enn 15 lisenser per firma. Det tas forbehold om endringer uten varsel.

SKRIV TYDELIG.

Firma: ........................................................................................

Adresse: ....................................................................................

Postnr.: ............... Sted: ............................................................. Land: .......................

Telefon: ......................................................................................

E-mail: .......................................................................................

Kontaktperson: ..........................................................................

Sted: .......................................................................................... Dato: ......... / ......... 2017

Underskrift: .................................................................................